赌球网址【总群2】:39684423 可加入
赌球网址【佛】群号:92063031 可加入
赌球网址【道】群号:107195069 可加入
赌球网址【儒】群号:118408626 可加入
本站释义,仅供参考!


道德经第六十四章

本文地址:http://www.ustyre.com/daodejing_64/
文章摘要:其安易持_其未兆易谋_其脆易泮_其微易散 ,,。

[原文]

—————————原文版—————————

其安易持,其未兆易谋。其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。不慎终也。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然,而不敢为。?

—————————注音版—————————

(qí)(ān)(yì)(chí),其(qí)(wèi)(zhào)(yì)(móu)。其(qí)(cuì)(yì)(pàn),其(qí)(wēi)(yì)(sàn)。为(wéi)(zhī)(yú)(wèi)(yǒu),治(zhì)(zhī)(yú)(wèi)(luàn)。合(hé)(bào)(zhī)(mù),生(shēng)(yú)(háo)(mò);九(jiǔ)(céng)(zhī)(tái),起(qǐ)(yú)(lěi)(tǔ);千(qiān)(lǐ)(zhī)(xíng),始(shǐ)(yú)(zú)(xià)。为(wéi)(zhě)(bài)(zhī),执(zhí)(zhě)(shī)(zhī)。是(shì)(yǐ)(shèng)(rén)(wú)(wéi),故(gù)(wú)(bài),无(wú)(zhí),故(gù)(wú)(shī)。民(mín)(zhī)(cóng)(shì),常(cháng)(yú)(jǐ)(chéng)(ér)(bài)(zhī)。不(bù)(shèn)(zhōng)(yě)。慎(shèn)(zhōng)(rú)(shǐ),则(zé)(wú)(bài)(shì)。是(shì)(yǐ)(shèng)(rén)(yù)(bù)(yù),不(bù)(guì)(nán)(de)(zhī)(huò);学(xué)(bù)(xué),复(fù)(zhòng)(rén)(zhī)(suǒ)(guò)。以(yǐ)(fǔ)(wàn)(wù)(zhī)(zì)(rán),而(ér)(bù)(gǎn)(wéi)

[注音]

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散,为之于未有,治之于未乱”

安定的局面容易持守,没有迹象的事物容易图谋;脆弱的东西容易分解,细微的东西容易散失;所以要在事情尚未萌芽之时,就预先处理好。乱事在尚未形成的时候就要预防以免发生之时难以处理。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。

合抱的大数要从嫩芽开始生长(好比树的成长过程);九层高台是由一筐筐的泥土垒起来的(好比高楼搭建的过程);千里之行是一步步走出来的。

为者败之,执者失之,是以圣人无为,故无败,无执,故无失。

逞强者必败,贪婪者比失,圣人无为不贪,因此,不败,不执着,所以不会有失。

民之从事,常于几成而败之,不慎终也,慎终如始,则无败事。

人们经常做一些事情,眼看就要成功了,可是却在最后管他失败了。这是由于没有把握好最后,如果在最后也能像开始那样谨慎小心,就不会失败了。

是以圣人,欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过;以辅万物之自然,而不敢为。

所以圣人“不争”,圣人所追求的是一般人所遗弃的(所以圣人不回去收藏平常人所认为的珍宝玩物,这也证明了老子老师所说的“不贵难得之货”)。

圣人所学的是平常人认为不值得学的东西,这样反而能学到更多的知识。(好比人们误解老认为其迷信,其实不然。)

圣人始终辅佐万物适应自然为已任,从不敢妄为。
(圣人知自己的能力,不奢求不妄为,绝圣弃智,不贵难得之货,致虚极,守静笃,无为,无欲,无我,谦虚,谦下,不争。)

[长篇大论]

妄为悲哀的牛

一头勤劳的牛病倒了,主人很同情,也很难过。

病牛在主人的细心照料下,病情逐渐好转,备受感动!一天,看着主人的劳繁疲惫与万分辛苦,病牛实在于心不忍,于是鼓足了全身的力气,拼命拉了一天的犁。

病牛的突然“康复”让主人欢喜万分。但事实上,病情却恶化了许多,然而为了主人高兴,也为给主人分担辛苦,病牛第二天又坚持着拉了一天犁。这主人竟没半点欢喜,反而有些怀疑:病牛其实很懒惰,装病,逃避工作,还白白让我照顾它?为了证实自己的想法,主人决定让病牛继续拉犁。尽管病情又恶化了许多,病牛想:我是头勤劳的牛,如果今天不坚持下去,主人肯定会认为我不愿吃苦,懒惰,岂不是勤劳一生所得之美名毁于一旦吗?所以一定要坚持住!

侥幸,第三天坚持过去了!主人欣慰地想:这家伙果然是装病!幸好我聪明,早早识破了!这下可要狠狠地惩罚他。于是,病牛拉的犁更重了。然而病情却非常严重了,但是病牛想:主人也太不理解我了!唉,我只好再坚持下去,用行动来证明我的清白。

第四天,坚持!

每五天,坚持!

第六天,终于,病牛坚持不住了,再次倒下了!

这次彻底病入膏肓了!然而让病牛悲哀的是:主人不再同情他也不再难过,还说,“像这种东西,死了才好!”

【返回道经目录】

 • 横刀 说道:

  行一百 半九十

 • 风轻云淡 说道:

  在现实生活中,像病牛那样,为名为利而最终倒下,成为“英雄”的人,比比皆是,然而悲哀的是,人们还在大佳赞赏这种违背自然之道的愚蠢行为,还用名利来引诱更多的人去这样做。我不提倡自私,但尚无能自保的人,何谈帮助别人,而且,为了某些目的去助人,就已经动机不纯了,这才是悲剧的真正根源,无私的人养了一群懒汉,我们整个社会并没多出什么来,反而损失了,有能力,有点奉献精神的人,可悲啊。

 • 匿名 说道:

  奇书,早有听闻,今日方才拜读,相见恨晚啊!!!

 • 无知无欲 说道:

  慎终如始,则无败事。深有感触

 • 鸿鸣 说道:

  本经千疮百孔,非常人能理解。该译文乱点鸳鸯谱,将原文之意歪之十万八千里,建议发布者赶快关闭网页,免得误人子弟。希望众读者勿信其译。

本站所有解释仅供参考
错误和不准确也在所难免望大家批评指正
分享一下您看后的经验可以帮助更多人哦~
帮助别人等于帮助自己,赌球网址:帮助别人快乐自己